+27 (0) 78 847 6675

   +27 (0) 54 741 0167

E-mail. info@duinindieweg.co.za

Duin in die Weg Outdoor Educational Centre, Perseel 131, 8822 Gariep, Upington, Northern Cape

Blogs & News

Stay up to date with newsletters, interesting reads and what’s happening at Duin in die Weg by subcribing to our newsletter below.

DUIN IN DIE WEG NUUSBRIEF – AUGUSTUS 2022

DUIN IN DIE WEG NUUSBRIEF – AUGUSTUS 2022

Ons bring graag weer ons aktwiteite en programme, oud en nuut, onder u aandag.
Ons besef koste vir kampe is altyd ‘n groot faktor, en daarom probeer ons op verskillende maniere om vir verskillende groepe kampe en ander programme so bekostigbaar moontlik aan te bied. Dit is vir ons belangriker om die diens te lewer, as om net na die inkomste te kyk. Daarom wil ons skole aanmoedig om nie net kampe te los nie, maar tog vooraf met ons te gesels dat ons kan kyk of daar ‘n plan te maak is. Kyk gerus ook na die opsie van week-kampe, want skole kwaliseer vir tot 15% afslag op kampe tydens die week.

read more
DUIN IN DIE WEG NUUSBRIEF – MAART  2022

DUIN IN DIE WEG NUUSBRIEF – MAART  2022

Ons verwelkom Daniël Venter
Daniel, die nuwe bestuurder Buitelug-programme, het sy Gevorderde Diploma in Natuurbewaring by NMMU (George-kampus) in 2021 voltooi. Hy het ook sy praktiese jaar as intern hier by Duin in die Weg in 2020 gedoen. Hy bestuur en fasiliteer ons Buitelugprogramme (kampe en aktiwiteite) – asook die beplanning van nuwe projekte. Baie van die onderwysers en leerders ken hom reeds – ons glo hy gaan weer baie waarde toevoeg tot ons span!

read more
NUUSBRIEF – DESEMBER  2021

NUUSBRIEF – DESEMBER 2021

2021 was vir ons ‘n goeie jaar – te danke aan al u ondersteuning. Daarvoor sê ons opreg dankie. Dit was egter ook uitdagend weens Covid. Daarom is dit my bede dat die laaste deel van jul beplanning vanjaar goed sal verloop, en dat u goed sal uitrus die komende vakansie.

read more